Новини

Наші студенти

Завданням Вінницького коледжу менеджменту є

 

забезпечення якісної профільної підготовки, достатньої для продовження освіти у вищому навчальному закладі, розвиток творчих здібностей студентів, виховання особистості – свідомого громадянина України.

Сьогодні в закладі навчається обдарована молодь, випускники дев’ятих класів та одинадцятих із різних районів Вінниччини, що вступили по напрямках: правознавство; облік і аудит, фінанси, банківська справа та страхування

Випускники коледжу стають студентами різних вузів України, 
Завданням сучасної школи є виховання компетентної особистості, яка володіє не лише знаннями, високими моральними якостями і є професіоналом, а й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи знання й беручи на себе відповідальність за наслідки прийнятих рішень.

Головним завданням, яке ставить перед собою навчальний заклад, є розвиток особистості, здатної до творчого вдосконалення та самореалізації в сучасному житті. 
Виявлення творчих здібностей особистості дає можливість пізнати, вдосконалити й реалізувати її потенційні можливості. Спільні зусилля адміністрації, викладачів, батьків і студентіів сприяють більш цілісному конструюванню образу творчого «Я» студента. Комплексне дослідження творчих якостей інтелекту, творчого характеру, творчої свідомості, творчої спрямованості особистості сприяє усвідомленню творчого «Я», що дає можливість спрямувати творче начало студентів у конструктивну діяльність.

Необхідно підкреслити, що робота з формування творчої особистості студента триває протягом трьохроків навчання у коледжі. І якщо з певних причин студент не включається в активну творчу діяльність, творчий педагогічний колектив продовжує працювати з студентом у напрямі розвитку та підтримки його потенціалу, керуючись словами В. Сухомлинського: «Прагніть помітити в кожній дитині її найсильнішу рису, знайти в ній «золоту жилку», від якої розпочинається розвиток індивідуальності».

Після закінчення навчання випускники коледжу отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка та зараховуються на ІІІ курс до інституту чи університету без сертифікатів ЗНО.

 

Вінницький коледж менеджменту. Україна, м. Вінниця, 1998-2017. Розробка сайту - Webhit